Условия за ползване

   Правила за ползване на сайта 

   Собственика на този интернет сайт Ви дава право да зареждате и раглеждате всички материали,които са публикувани в този Web сайт(наричан по-долу за краткост Сайт) само за лична употреба с нетърговска цел,при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.Не се разрешава материалите от този сайт да се променят по никакъв начин,нито да бъдат копирани,публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.Употребата на публикуваните в този Сайт материали в други сайтове е забранена.

  Лична информация

   Specrc.com не иска да получава от Вас конфиденциална или защитена информация чрез този Сайт.Личната информация която изпращате(име,адрес и телефон) ще бъде използвана само и единствено с цел получаване на поръчания от Вас продукт.Предоставената от Вас информация няма да бъде продавана,предоставяна,преотстъпвана на трети лица.

  Търговски марки

   Всички използвани имена,знаци и символи на продукти публикувани в този Сайт са търговски марки и са защитени от закона за авторското право.

  Цени и продукти

   Specrc.com има право по всяко време да променя предлаганите продукти и техните цени.

  Общи

    Specrc.com Ви препоръчва през известен интервал от време да посещавате тази страница,за да преглеждате актуалните в момента Условия,защото те са обвързващи за Вас.